Phương thức giao hàng: Thỏa thuận trực tiếp giữa người mua và nhà cung cấp

Thời gian giao hàng: Phù thuộc vào giá trị đơn hàng và thỏa thuận trực tiếp tại thời điểm giao dịch.

Trách nhiệm với hàng hóa vận chuyển: Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm như mất mát, hư hại trong quá trình vận chuyển từ kho đến nơi khách hàng. Sau khi quý khách đã ký xác nhận hàng và không có ghi chú, ý kiến về hàng hóa . Chúng tôi không có trách nhiệm với yêu cầu đổi mới sau này.

Nếu vận chuyển chỉ định: Qúy khách chịu hoàn toàn trách nhiệm trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ kho hàng chúng tôi đến nơi quý khách.