Hướng dẫn đặt hàng :

Sau khi xem thông tin và chọn sản phẩm trên web: www.shipday.vn

Quý khách có thể đặt hàng theo  hình thức sau:

→  Liên hệ với SHIPDAY, Chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết sản phẩm, chính sách, giá cả qua Điện thoại, Mail. Sau khi khách hàng đồng ý, SHIPDAY sẽ tiến hành thực hiện giao dịch thương mại theo quy định pháp luật.