Đèn Pha Led

Hiển thị:

Đèn Pha Ly Vỏ Đen Chiếu Xa 500W

Đèn Pha Ly Vỏ Đen Chiếu Xa 500W Công Suất: 500W Điện Áp: 160-265V Quang th&oc..

3.650.000 VNĐ

Đèn Led Vỏ Đen Pha Ly Chiếu Xa 400W

Đèn Led Vỏ Đen Pha Ly Chiếu Xa 400W Công Suất: 400W Điện Áp: 160-265V Quang t..

2.807.000 VNĐ

Đèn Led Pha Ly Vỏ Đen Chiếu Xa 300W

Đèn Led Pha Ly Vỏ Đen Chiếu Xa 300W Công Suất: 300W Điện Áp: 160-265V Quang t..

2.182.000 VNĐ

Đèn Led Pha Ly Vỏ Đen Chiếu Xa 200W

Đèn Led Pha Ly Chiếu Xa 200W Vỏ Đen Công Suất: 200W Điện Áp: 160-265V Quang t..

1.585.000 VNĐ

Đèn Led Pha Ly Vỏ Đen Chiếu Xa 100W

Đèn Led Pha Ly Vỏ Đen Chiếu Xa 100W Công Suất: 100W Điện Áp: 160-265V Quang t..

872.000 VNĐ

Đèn Led Pha Ly Chiếu Xa 600W Vỏ Xám

Đèn Led Pha Ly Chiếu Xa 600W Vỏ Xám Công Suất: 600W Điện Áp: 160-265V ..

5.313.000 VNĐ

Đèn Led Pha Ly Chiếu Xa 500W Vỏ Xám

Đèn Led Pha Ly Chiếu Xa 500W Vỏ Xám Công Suất: 500W Điện Áp: 160-265V ..

4.225.000 VNĐ

Đèn LED Pha Ly Chiếu Xa 400W Vỏ Xám

Đèn LED Pha Ly Chiếu Xa 400W Vỏ Xám Công Suất: 400W Điện Áp: 160-265V ..

2.813.000 VNĐ

Đèn Led Pha Ly chiếu xa 300W Vỏ Xám

Đèn Led Pha Ly chiếu xa 300W Vỏ Xám Công Suất: 300W Điện Áp: 160-265V ..

2.113.000 VNĐ

Đèn Led Pha Ly Chiếu Xa Vỏ Xám 250W

Đèn Led Pha Ly Chiếu Xa Vỏ Xám 250W Công Suất: 250W Điện Áp: 160-265V ..

1.788.000 VNĐ

Đèn Led Pha Ly Chiếu Xa Vỏ Xám 200W

Đèn Led Pha Ly Chiếu Xa Vỏ Xám 200W Công Suất: 200W Điện Áp: 160-265V ..

1.563.000 VNĐ

Đèn LED Pha Ly Chiếu Xa Vỏ Xám 150W

Đèn LED Pha Ly Chiếu Xa Vỏ Xám 150W Công Suất: 150W Điện Áp: 160-265V ..

1.382.000 VNĐ

Đèn LED Pha Ly Chiếu Xa Vỏ Xám 100W

Đèn LED Pha Ly Chiếu Xa Vỏ Xám 100W Công Suất: 100W Điện Áp: 160-265V ..

988.000 VNĐ

Đèn LED Pha Ly Chiếu Xa Vỏ Xám 50W

Đèn Pha Ly Chiếu Xa Vỏ Xám 50W Công Suất: 50W Điện Áp: 160-265V Quang ..

563.000 VNĐ

Đèn LED Pha COB Vỏ Đen Mẫu A 200W

Đèn LED Pha COB Vỏ Đen Mẫu A 200W Công suất: 200W Nhiệt độ Màu: 3000K/ 6500K ..

1.563.000 VNĐ

Đèn Pha LEB COB Vỏ Đen Mẫu A 150W

Đèn Pha LEB COB Vỏ Đen Mẫu A 150W Công suất: 150W Nhiệt độ Màu: 3000K/ 6500K ..

1.350.000 VNĐ

Đèn LED Pha COB Vỏ Đen Mẫu A 100W

Đèn LED Pha COB Vỏ Đen 100W Mẫu A Công suất: 100W Nhiệt độ Màu: 3000K/ 6500K ..

763.000 VNĐ

Đèn Pha LED COB Vỏ Đen Mẫu A 50W

Đèn Pha LED COB Vỏ Đen Mẫu A 50W Công suất: 50W Nhiệt độ Màu: 3000K/ 6500K Qu..

563.000 VNĐ

Đèn Pha LED COB Vỏ Đen 30W Mẫu A

Đèn Pha LED COB Vỏ Đen 30W Mẫu A Công suất: 30W Nhiệt độ Màu: 3000K/ 6500K Qu..

363.000 VNĐ

Đèn LED Pha COB Vỏ Đen 20W Mẫu A

Đèn LED Pha COB Vỏ Đen 20W Mẫu A Công suất: 20W Nhiệt độ Màu: 3000K/ 6500K Qu..

288.000 VNĐ

Đèn LED Pha Tổ Ong 30W

Đèn LED Pha Tổ Ong 30W Công suất: 30W Quang thông: 80Lm/W Điệp áp: 160-..

463.000 VNĐ

Đèn Pha LED Tổ Ong 100W

Đèn Pha LED Tổ Ong 100W Công suất: 100W Quang thông: 80Lm/W Điệp áp: 16..

938.000 VNĐ

Đèn Pha LED Tổ Ong 50W

Đèn LED Pha Tổ Ong 50W Công suất: 50W Quang thông: 80Lm/W Điệp áp: 160-..

588.000 VNĐ

Đèn Pha LED COB 200W

Đèn Pha LED COB 200W Công suất: 200W Nhiệt độ màu: 3000K, 6500K Đạt Chuẩn IP6..

2.063.000 VNĐ

Đèn LED Pha COB 150W

Đèn LED Pha COB 150W Công suất: 150W Nhiệt độ màu: 3000K, 6500K Đạt Chuẩn IP6..

1.436.000 VNĐ

Đèn Pha LED COB 100W

Đèn Pha LED COB 100W Công suất: 100W Nhiệt độ màu: 3000K, 6500K Đạt chuẩn IP ..

963.000 VNĐ

Đèn Pha LED COB 50W

Đèn Pha LED COB 50W Công suất: 50W Quang thông: 80Lm/W Nhiệt độ màu: 30..

563.000 VNĐ

Đèn LED Pha Vỏ Xám 600W

Đèn LED Pha Vỏ Xám 600W Công suất: 600W Nhiệt độ màu: 3000K, 6500K Bảo..

7.563.000 VNĐ

Đèn LED Vỏ Xám 500W

Đèn LED Vỏ Xám 500W Công suất: 500W Nhiệt độ màu: 3000K, 6500K Bảo h&a..

5.975.000 VNĐ

Đèn LED Pha Vỏ Xám 400W

Đèn LED Pha Vỏ Xám 400W Công suất: 400W Nhiệt độ màu: 3000K, 6500K Bảo..

4.438.000 VNĐ

Đèn LED Pha Vỏ Xám 300W

Đèn LED Pha Vỏ Xám 300W Công suất: 300W Nhiệt độ màu: 3000K, 6500K Bảo..

2.813.000 VNĐ

Đèn LED Pha Vỏ Xám 200W

Đèn LED Pha Vỏ Xám 200W Công suất: 200W Nhiệt độ màu: 3000K, 6500K Bảo..

2.063.000 VNĐ

Đèn LED Pha Vỏ Xám 150W

Đèn LED Pha Vỏ Xám 150W Công suất: 150W Nhiệt độ màu: 3000K, 6500K Bảo..

1.313.000 VNĐ

Đèn LED Pha Vỏ Xám 100W

Đèn LED Pha Vỏ Xám 100W Công suất: 100W Nhiệt độ màu: 3000K, 6500K Bảo..

838.000 VNĐ

Đèn Pha LED Vỏ Xám 50W

Đèn Pha LED Vỏ Xám 50W Công suất: 50W Nhiệt độ màu: 3000K, 6500K Bảo h..

394.000 VNĐ

Đèn LED Pha Xương Cá 200W

Đèn LED Pha Xương Cá 200W Công suất: 200W Quang thông: 80Lm/W Đạt chuẩn..

1.975.000 VNĐ

Đèn LED Pha Xương Cá 100W

Đèn LED Pha Xương Cá 100W Công suất: 100W Quang thông: 80Lm/W Đạt chuẩn..

1.138.000 VNĐ

Đèn LED Pha Xương Cá 70W

Đèn LED Pha Xương Cá 70W Công suất: 70W Quang thông: 80Lm/W Đạt chuẩn I..

938.000 VNĐ

Đèn LED Pha Xương Cá 50W

Đèn LED Pha Xương Cá 50W Công suất: 50W Kích Thước: 250*200*110mm Quan..

582.000 VNĐ

Đèn LED Pha Thấu Kính 400W

Đèn LED Pha Thấu Kính 400W Công suất: 400W Quang thông: 80 Lm/W Nhiệt đ..

3.688.000 VNĐ

Đèn Pha LED Thấu Kính 300W

Đèn Pha LED Thấu Kính 300W Công suất: 300W Quang thông: 80 Lm/W Nhiệt đ..

2.563.000 VNĐ

Đèn LED Pha Thấu Kính 200W

Đèn LED Pha Thấu Kính 200W Công suất: 200W Kích Thước: 560*380*186mm Q..

2.188.000 VNĐ

Đèn LED Pha Thấu Kính 150W

Đèn LED Pha Thấu Kính 150W Công suất: 150W Quang thông: 80 Lm/W Nhiệt đ..

1.563.000 VNĐ

Đèn Pha LED Thấu Kính 100W

Đèn Pha LED Thấu Kính 100W Công suất: 100W Kích thước: 390*280*210mm Q..

1.313.000 VNĐ

Đèn Pha Led Mẫu ZL08

Đèn Pha Led Mẫu  ZL08 Công suất : 500W / 600W / 720W / 1200W / 1450W  Featu..

Liên hệ

Đèn Pha Led Mẫu ZL05

Đèn Pha Led Mẫu ZL05 Công suất: 30W / 50W / 80W / 100W / 150W / 200W / 240W  Fea..

Liên hệ

Đèn Pha LED Mẫu ZL06

Đèn Pha Led Mẫu ZL06 Công suất: 30W / 50W / 100W / 150W / 200W Features: Unique de..

Liên hệ

Đèn Pha Led Mẫu ZL07

Đèn Pha Led Mẫu ZL07 Công Suất: 30W / 50W / 100W / 150W / 200W  Features: Die..

Liên hệ

Đèn Pha Led Mẫu B

Đèn Pha Led Mẫu B Công suất: 50W / 100W / 150W / 200W Up to 90% energy saving. ..

Liên hệ

Đèn pha led Mẫu A

Đèn pha led Mẫu A (OEM ) Công suất: 30W / 60W / 100W / 150W / 200W Features:1) Lumen:..

Liên hệ
Hiển thị từ 1 đến 50 của 50 (1 Trang)