Điều kiện bảo hành miễn phí

Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành và có đăng ký bảo hành.

Sản phẩm bị hỏng do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất.

Phiếu bảo hành phải còn nguyên vẹn, phải thể hiện rõ tên khách hàng và ngày mua, không chắp nối, không tẩy xóa

Phiếu bảo hành phải được xuất trình khi có yêu cầu bảo hành miễn phí.

Thời hạn bảo hành tùy theo từng sản phẩm và quy định trực tiếp từ đơn vị cung cấp

Các trường hợp không được bảo hành miễn phí

Sản phẩm đã hết hạn bảo hành.

Không có phiếu bảo hành hay chứng từ hóa đơn liên quan đến sản phẩm.

Sản phảm bị hư hỏng do thiên tai, lũ lụt, sét đánh, hỏa hoạn, hay do khách hàng vận chuyển làm nứt, móp, bể, trầy xước.

Sản phẩm hư hỏng do sử dụng không đúng theo hướng dẫn, do lắp đặt không đúng kỹ thuật.

Sản phẩm có dấu hiệu đã tháo lắp, sửa chữa thay thế linh kiện ở những nơi khác.